NGOLT 2023 Sessie 2.11

NGOLT 2023 Sessie 2.11

Werksessie 2.11 Zaal: Dexter 16 Maximaal 30 deelnemers Tijdlijn van de levensloop Ons veranderende lichaam is een gevoelig onderwerp. De samenleving waarin we leven suggereert een hoge mate van maakbaarheid en met behulp van allerlei filters profileren we ons op...
NGOLT 2023 Sessie 2.01

NGOLT 2023 Sessie 2.01

Inspiratiesessie 2.01 Zaal: Dexter 30 Ouderen bloeien op door kunst! Hoe draagt kunst bij aan het welbevinden van ouderen én het werkplezier van zorgprofessionals? Werk actief mee aan een nationale strategie om kunst in de zorg te versterken! Kunst en culturele...
NGOLT Sessie 2023 Sessie 2.14

NGOLT Sessie 2023 Sessie 2.14

Werksessie 2.14 Zaal: Limousin 3 Woonvarianten voor senioren Van de 900.000 nieuw te bouwen woningen zijn er 290.000 voor de brede doelgroep senioren. Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren oud kunnen worden – variërend van...
NGOLT 2023 Sessie 2.04

NGOLT 2023 Sessie 2.04

Werksessie 2.04 (VOL) Zaal: Rode Geus Maximaal 40 deelnemers Tijdloos Talent Stel je voor: Je bent oud en iedereen vraagt naar je gebreken. Als kwetsbare doelgroeper word je vooral in bescherming genomen. Of: Je bent oud en er wordt -naast de vraag hoe het met je...
NGOLT 2023 Sessie 2.02

NGOLT 2023 Sessie 2.02

Inspiratiesessie 2.02 (VOL) Zaal: Dexter 22-24 Ouderen participeren bij beleid: bergen verzetten door samen op te lopen “Niet over ouderen, maar mét ouderen”. Ieder nieuw project, initiatief of beleid gaat over mensen of is voor een specifieke groep...