Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat?

Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat? We willen allemaal aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Maar echt vraaggericht werken blijkt in de praktijk nog best een uitdaging.In deze workshop gaan we in gesprek met een oudere en met een huisarts. Zij...

Kunst in langdurige zorg en ondersteuning

Kunst in langdurige zorg en ondersteuning Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van ouderen. Kunstinitiatieven zijn echter nog vaak incidenteel en het aanbod is versnipperd. Dit vraagt om...

Lessen van de WHO CARES Community of Practice

Bekijk deze sessie Lessen van de WHO CARES Community of Practice In 2017 namen het Atelier Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en Humanitas het initiatief tot een ontwerpprijsvraag voor nieuwe combinaties van wonen en zorg. Inmiddels zijn...