LevensLuister

LevensLuister

LevensLuister LevensLuister gaat over echte aandacht, door gesprekken over het leven met ouderen. LevensLuister, ontstaan in 2019, richt zich op luisteren waardoor je een ander, meer diepgaand gesprek kunt voeren. Een gesprek waarbij verbinding ontstaat tussen mensen....
Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

De provincie Drenthe gaat voor een levendige en sociale provincie voor al haar inwoners! Met de Sociale Agenda van Drenthe geeft de provincie hier concreet invulling aan. Met thema’s zoals Gezondheid & Vitaliteit, Wonen en Inclusie wordt er volop aandacht...
Platform Pouwer

Platform Pouwer

Platform Pouwer is de plek voor activiteiten rond ouderenparticipatie in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Binnen het Platform bedenken ouderen plannen en geven invulling aan hun toekomst, samen met professionals. Er is steeds meer aandacht voor de kennis...
Denktank 60+ Noord

Denktank 60+ Noord

Onze doelstelling is participatie op het gebied van welzijn, wonen, onderwijs en zorg van en met ouderen.We zijn een netwerkorganisatie van ouderen (en ook jongeren/studenten) met allerlei organisaties.We leveren een bijdrage aan de emancipatie van ouderen als...

Lessen van de WHO CARES Community of Practice

Bekijk deze sessie Lessen van de WHO CARES Community of Practice In 2017 namen het Atelier Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en Humanitas het initiatief tot een ontwerpprijsvraag voor nieuwe combinaties van wonen en zorg. Inmiddels zijn...