NGOLT 2023 Sessie 2.11

NGOLT 2023 Sessie 2.11

Werksessie 2.11 Zaal: Dexter 16 Maximaal 30 deelnemers Tijdlijn van de levensloop Ons veranderende lichaam is een gevoelig onderwerp. De samenleving waarin we leven suggereert een hoge mate van maakbaarheid en met behulp van allerlei filters profileren we ons op...
NGOLT Sessie 2023 Sessie 2.14

NGOLT Sessie 2023 Sessie 2.14

Werksessie 2.14 Zaal: Limousin 3 Woonvarianten voor senioren Van de 900.000 nieuw te bouwen woningen zijn er 290.000 voor de brede doelgroep senioren. Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren oud kunnen worden – variërend van...
NGOLT 2023 Sessie 2.04

NGOLT 2023 Sessie 2.04

Werksessie 2.04 (VOL) Zaal: Rode Geus Maximaal 40 deelnemers Tijdloos Talent Stel je voor: Je bent oud en iedereen vraagt naar je gebreken. Als kwetsbare doelgroeper word je vooral in bescherming genomen. Of: Je bent oud en er wordt -naast de vraag hoe het met je...
NGOLT 2023 Sessie 1.09

NGOLT 2023 Sessie 1.09

Werksessie 1.09 (VOL) Zaal: Dexter 17 Social Design: van pilot tot systeemverandering Hoe betrekken we Nederland bij de toekomst van de zorg voor ouderen? Op initiatief van ActiZ bogen verschillende social designers en ouderenorganisaties zich over deze vraag. Want de...
NGOLT 2023 Sessie 3.13

NGOLT 2023 Sessie 3.13

Werksessie 3.13 Zaal: Dexter 19 Maximaal 20 deelnemers Visuele tool: evaluatie en borging van je lokale netwerk in kaart In deze sessie gaan we aan de slag met een visuele tool die lokale netwerken kunnen gebruiken om hun netwerkontwikkeling te evalueren en/of kansen...