NGOLT 2023 Sessie 3.14

NGOLT 2023 Sessie 3.14

Rondetafel 3.14 Zaal: Dexter 16 Maximaal 15 deelnemers Tijdloos Talent Stel je voor: Je bent oud en iedereen vraagt naar je gebreken. Als kwetsbare doelgroeper word je vooral in bescherming genomen. Of: Je bent oud en er wordt -naast de vraag hoe het met je gaat-...
NGOLT 2023 Sessie 2.11

NGOLT 2023 Sessie 2.11

Werksessie 2.11 Zaal: Dexter 16 Maximaal 30 deelnemers Tijdlijn van de levensloop Ons veranderende lichaam is een gevoelig onderwerp. De samenleving waarin we leven suggereert een hoge mate van maakbaarheid en met behulp van allerlei filters profileren we ons op...
NGOLT 2023 Sessie 1.12

NGOLT 2023 Sessie 1.12

Inspiratiesessie 1.12 (VOL) Zaal: Dexter 22-24 Bereid je voor door dementievriendelijk te wonen Presentatie Lang mee blijven doen, je talenten benutten en eigen regie behouden. Belangrijke onderdelen van de derde levensfase. Toch kan het zijn dat dementie om de hoek...
NGOLT 2023 Sessie 3.10

NGOLT 2023 Sessie 3.10

Inspiratiesessie 3.10 Zaal: Dexter 17 Kansen voor preventie in de zorg: domeinoverstijgend samenwerken aan meer bewegen Presentatie Op dit moment spelen er grote beleidsontwikkelingen. De zorg is met de toenemende vergrijzing en gebrek aan zorgverleners straks niet...
NGOLT 2023 Sessie 2.01

NGOLT 2023 Sessie 2.01

Inspiratiesessie 2.01 Zaal: Dexter 30 Ouderen bloeien op door kunst! Hoe draagt kunst bij aan het welbevinden van ouderen én het werkplezier van zorgprofessionals? Werk actief mee aan een nationale strategie om kunst in de zorg te versterken! Kunst en culturele...