Proscoop

Proscoop

Ouderenzorg Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in Nederland neemt toe. De meeste ouderen zijn vitaal, maar naar de toekomst toe zijn er steeds meer ouderen met één of meerdere chronische aandoeningen. Langer thuis kunnen wonen, vitaliteit, kwaliteit van...
Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

De provincie Drenthe gaat voor een levendige en sociale provincie voor al haar inwoners! Met de Sociale Agenda van Drenthe geeft de provincie hier concreet invulling aan. Met thema’s zoals Gezondheid & Vitaliteit, Wonen en Inclusie wordt er volop aandacht...
Platform Pouwer

Platform Pouwer

Platform Pouwer is de plek voor activiteiten rond ouderenparticipatie in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Binnen het Platform bedenken ouderen plannen en geven invulling aan hun toekomst, samen met professionals. Er is steeds meer aandacht voor de kennis...
Denktank 60+ Noord

Denktank 60+ Noord

Onze doelstelling is participatie op het gebied van welzijn, wonen, onderwijs en zorg van en met ouderen.We zijn een netwerkorganisatie van ouderen (en ook jongeren/studenten) met allerlei organisaties.We leveren een bijdrage aan de emancipatie van ouderen als...

Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat?

Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat? We willen allemaal aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Maar echt vraaggericht werken blijkt in de praktijk nog best een uitdaging.In deze workshop gaan we in gesprek met een oudere en met een huisarts. Zij...