Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat?

Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat? We willen allemaal aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Maar echt vraaggericht werken blijkt in de praktijk nog best een uitdaging.In deze workshop gaan we in gesprek met een oudere en met een huisarts. Zij...

Kunst in langdurige zorg en ondersteuning

Kunst in langdurige zorg en ondersteuning Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van ouderen. Kunstinitiatieven zijn echter nog vaak incidenteel en het aanbod is versnipperd. Dit vraagt om...

Veilig onderweg, blijven meedoen!

Veilig onderweg, blijven meedoen! Over wat veilige mobiliteit, ouderenzorg en -welzijn voor elkaar kunnen betekenen! Een inspirerende workshop over keuzes en perspectief.Tot op hoge leeftijd lijkt het de norm om vast te houden aan je favoriete vervoersmiddel. Ook als...