LevensLuister

LevensLuister

LevensLuister LevensLuister gaat over echte aandacht, door gesprekken over het leven met ouderen. LevensLuister, ontstaan in 2019, richt zich op luisteren waardoor je een ander, meer diepgaand gesprek kunt voeren. Een gesprek waarbij verbinding ontstaat tussen mensen....

Logeer- en respijtzorg

Bekijk deze sessie Logeer- en respijtzorg Even op adem kunnen komen is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Respijtzorg biedt daarvoor de mogelijkheid. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De huidige wijze van toegang, organisatie en...