NGOLT 2024 Sessie W4

NGOLT 2024 Sessie W4

Werksessie Zaal: Aantal deelnemers: maximaal 30 Aan de slag met het sociale netwerk Een sociaal netwerk is voor iedereen van onschatbare waarde, ook voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het biedt mensen emotionele ondersteuning en kan daarnaast ook...
NGOLT 2024 Sessie O3

NGOLT 2024 Sessie O3

Sessie Zaal: Aantal deelnemers: nader te bepalen Gelijkwaardigheid en afhankelijkheid in de praktijk van Zorgzame gemeenschappen Zorgzame gemeenschappen zijn burgerinitiatieven die bezig zijn met een belangrijke basis van ‘het zorgsysteem’ van de toekomst: actieve...
NGOLT 2024 Sessie O2

NGOLT 2024 Sessie O2

Engelstalige sessie Zaal: Aantal deelnemers: nader te bepalen Ouderen als hoeksteen van de samenleving: gemeenschapszorg in Ethiopië In Ethiopië vormen ouderen met hun levenswijsheid al eeuwenlang het hart van hun gemeenschap. Zij worden als raadgever betrokken bij...
NGOLT 2024 Sessie W3

NGOLT 2024 Sessie W3

Werksessie Zaal: Aantal deelnemers: maximaal 25 De wijk als Thuis De wijk is meer dan alleen een plek om te wonen. Wanneer de wijk je thuis is dan wil je daaraan bijdragen, helpen er goed voor te zorgen. Maar hoe ver kun je gaan? En hoe creëer je samen met anderen een...
NGOLT 2024 Sessie W2

NGOLT 2024 Sessie W2

Werksessie Zaal: Aantal deelnemers: maximaal 40 Hoe je eenzaamheid onder oudere migranten kunt doorbreken Eenzaamheid bij oudere migranten komt vaak voor. En tot voor kort lukte het vrijwel niet om dat te doorbreken. De interventie Samen tegen Eenzaamheid bewijst dat...