Proscoop

Proscoop

Ouderenzorg Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in Nederland neemt toe. De meeste ouderen zijn vitaal, maar naar de toekomst toe zijn er steeds meer ouderen met één of meerdere chronische aandoeningen. Langer thuis kunnen wonen, vitaliteit, kwaliteit van...
Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

De provincie Drenthe gaat voor een levendige en sociale provincie voor al haar inwoners! Met de Sociale Agenda van Drenthe geeft de provincie hier concreet invulling aan. Met thema’s zoals Gezondheid & Vitaliteit, Wonen en Inclusie wordt er volop aandacht...

RIVM Gezond en vitaal ouder worden-voeding en preventie

Bekijk deze sessie RIVM Gezond en vitaal ouder worden-voeding en preventie Je zou het bijna vergeten, maar het RIVM is veel meer dan het centrum voor infectieziektenbestrijding. Zo vindt er veel kennisontwikkeling plaats over gezond en vitaal ouder worden. Voeding is...
GezondVeluwe

GezondVeluwe

GezondVeluwe: 5 jaar later In het Netwerk Gezond Veluwe werken sinds 2015 aanbieders in zorg en welzijn, patiënt- en cliëntorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars samen voor de beste zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning voor onze inwoners. We doen dat op...