Wijkverpleegkundig leiderschap verbetert het medicatieproces

Zorgorganisaties in Zwolle en NO-Brabant hebben het afgelopen jaar grote stappen gezet in het veiliger en efficiënter maken van de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Thuiszorgmedewerkers werken nu met een app waarin zij de medicatie en toedientijden van hun cliënten kunnen inzien en waarin zij de gegeven medicatie aftekenen. Het gebruik van de app heeft de samenwerking tussen thuiszorgmedewerkers en apothekers verbeterd. Zij stemmen nu bij de start van de zorg af welke medicatie de cliënt krijgt, waardoor veel onduidelijkheid is weggenomen en veel minder ad hoc telefoontjes nodig zijn. Zowel apotheek als wijkverpleging zijn zeer tevreden over de nieuwe werkwijze met de app en met de nauwe samenwerking.

Wat de Zwolse situatie bijzonder maakt is niet zo zeer de implementatie van een medicatieapp (want dat wordt op meer plekken in Nederland al gebruikt), maar de samenwerking tussen de zorgorganisaties. Zij hebben besloten om niet ieder voor zich het wiel uit te vinden, maar hun ervaringen en kennis samen te brengen en samen de implementatie uit te voeren. En afspraken die een collega-wijkverpleegkundige heeft gemaakt met bijvoorbeeld een apotheker niet ook zelf te maken, maar over te nemen.

Karin Leferink (bestuurder), Miranda Wesselink (projectleider) en een wijkverpleegkundige vertellen over de bestuurlijke keuzes bij grote projecten waarbij je wijkverpleegkundigen een belangrijke rol geeft (gezamenlijke intake organiseren, intervisie, protocollen ontwikkelen). En de consequenties voor wijkverpleegkundigen bij deze manier van werken.

Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen. Een deel zal beantwoord worden in de sessie. Maar er kunnen ook vragen worden gesteld tijdens de projectenmarkt, waar het project ‘Proeftuin Medicatieveiligheid’ na de afsluiting van het plenaire programma van de conferentie nog tijd heeft ingeruimd voor vragen.

Voorzitter:
Miranda Wesselink, projectleider medicatieveiligheid Zwolle

Sprekers:
Karin Leferink, bestuurder, IJsselheem
Jolanda Huls, wijkverpleegkundige, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht