Werk in uitvoering in Delft: van woonbehoefte onderzoek naar uitvoeringsprogramma

Hoe krijg je als gemeente, woningcorporaties en zorgpartijen zicht op de lokale woon- en zorgbehoefte? En hoe maak je de vertaalslag naar de realisatie, zodat de groeiende groep ouderen gefaciliteerd kan worden in hun toekomstige woon- en zorgbehoeften? Op basis van praktijkervaringen uit het hele land maakte Platform31 een handreiking met goede voorbeelden van woonzorgonderzoek en de vertaling daarvan in concrete werkafspraken. Een aanpak die eruit springt is die van Delft: ‘na het gezamenlijk gefinancieerde onderzoek is een programmamanager aangesteld namens betrokken partijen om projecten concreet in uitvoering te krijgen’. Hoe komen partijen echt in de actiestand, welke randvoorwaarden geef je mee in een gebiedsontwikkeling voor het wonen en zorg en hoe organiseer je inbreng van ouderen?

In deze workshop komen de vier stappen uit de handreiking aan bod en wordt ingezoomd op de Delftse praktijk. Ook gaan wij met u in gesprek over het concreet werken aan een Langer thuis. 

Sprekers:
Myrthe Sietsma, adviseur wonen, Gemeente Delft
Arjan Primus, programmamanager Langer en Weer Thuis, Gemeente Delft
Karin Schrederhof, wethouder wonen/wmo/sport, Gemeente Delft
Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31
Sandy van Marrewijk, regisseur Sociaal Wonen, Vidomes