Welzijn Capelle biedt ondersteuning, begeleiding, hulp, informatie en advies aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen er toe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar. Welzijn Capelle, altijd in de buurt!

Visie
Welzijn Capelle streeft ernaar dat iedere Capellenaar zo zelfstandig mogelijk functioneert in het persoonlijke leven en waar mogelijk een bijdrage levert aan de samenleving. Want: iedereen doet ertoe!

Missie
Onze missie is ‘voorkomen, versterken en verbinden’. Concreet:

– Zwaardere vormen van hulp en zorg voorkomen;
– Capellenaren die dit nodig hebben, ondersteunen bij het versterken van de eigen kracht en het eigen sociale netwerk, ook door henzelf te activeren;
– Capellenaren helpen omgaan en verbinden met de samenleving waarin zij moeten kunnen functioneren. Zo goed mogelijk kunnen mee (blijven) doen staat hierbij centraal. 

Monique Woning

Monique Woning

Neem contact op met Monique Woning

1 + 7 =