Ester van de Wiel en Michou-Nanon de Bruijn ontwierpen voor Cordaan een alternatieve verbouwingsmethodiek, die ontmoetingen ensceneert tussen de bewoners van de Kastanjehof en de wereld daarbuiten.

Daar begint een schilder zijn banen te trekken. Het grillige lijnenspel verandert voor de ogen van de toeschouwers in een strakblauwe muur: een opfrisbeurt als voorstelling voor de bewoners van woonzorgcentrum de Kastanjehof. Een paar weken later creëert een dichter een poëtische verbinding tussen binnen en buiten met een tekst op de ramen.

Door de werkzaamheden te koppelen aan culturele activiteiten, ontstaat een interactief schouwspel, dat grenzen tussen groepen verzacht en bijdraagt aan een graduele zorglijn.

Verbouwen in Dialoog is een van de getoonde projecten van de online expo Chronic Health – Happily ever after? als onderdeel van de Embassy of Health tijdens de Dutch Design Week 2020. De projecten tonen de kracht van ontwerpend onderzoek bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Het zijn projecten van ontwerpers en zorgprofessionals die samen, met een vooruitziende blik, aan een gezonde samenleving werken.

Partners
* Ontwerp: Ester van de Wiel en Michou Nanon de Bruijn/Studio Makkink & Bey
* In opdracht van: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Cordaan 

Chantal Verhoeven

Chantal Verhoeven

Stafmedewerker, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Neem contact op met Chantal Verhoeven

2 + 2 =