De Taskforce is een initiatief van en bestaat uit VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK. De Taskforce stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van deze opgave.

Nederland vergrijst. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Die ook nog eens veel langer zelfstandig wonen. Eén ding is zeker: Nederland is op dit moment niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen én zorg. En dat begint bij een heldere visie.

De Taskforce is een initiatief van en bestaat uit VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries VWS en BZK. De Taskforce stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke aanpak van deze opgave.

Heleen Stigter

Heleen Stigter

Neem contact op met Heleen Stigter

5 + 14 =