Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stimuleert projecten van ontwerpers en zorgprofessionals die samen, met een vooruitziende blik, aan een gezonde samenleving werken.

De uitbraak van het coronavirus heeft dit jaar grote consequenties gehad op ons alledaagse leven. Het heeft ook geleid tot reflectie op wat van waarde is in de ouderenzorg. Want het feit dat we afstand moeten bewaren, laat ons óók voelen hoe belangrijk nabijheid en intimiteit zijn. En hoe houdbaar zijn de keuzes die we nu maken eigenlijk op de lange termijn?

In de toekomst vraagt de zorg voor ouderen om een intensieve samenwerking tussen vele partijen: van zorg- en welzijnsinstellingen, lokale overheden, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en woningcorporaties tot mantelzorgers, vrijwilligers, patiënten(verenigingen) en nieuwe initiatiefnemers. De verbindende en verbeeldende kracht van ontwerp bevordert deze samenwerking van partijen richting een betere toekomst. Ontwerpkracht stelt partijen in staat een gezamenlijk toekomstperspectief te ontwikkelen én concrete eerste stappen daartoe te zetten in het heden.

 

Interessant voor u

 

Meer informatie

Chantal Verhoeven

Chantal Verhoeven

Stafmedewerker, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Neem contact op met Chantal Verhoeven

2 + 9 =