Stichting Welzijnswerk is de welzijnsorganisatie in de gemeente Hoogeveen en is er voor alle inwoners. Onze aandacht gaat vooral uit naar de meest kwetsbare burgers.

Hartelijk welkom bij de digitale infotheek van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. Met onze medewerkers en een groot aantal vrijwilligers is de SWW zichtbaar in de buurt, in de verschillende wijken en dorpen van Hoogeveen. Onze gebiedsteams bieden ondersteuning aan hun wijken in verschillende vormen. Het stimuleren van de eigen mogelijkheden van mensen is daarbij de leidraad.

 Ouderenwerk
Bij de Stichting Welzijnswerk kunt u als oudere terecht met uw ideeën en voor een aantal diensten en voorzieningen om zo prettig en lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren in uw eigen woon- en leefomgeving. Zo kunt u bij ons terecht voor:

– Ideeën en suggesties
– Voorlichting, informatie, advies en ondersteuning
– Voorzieningen, activiteiten, ontmoetingen en ontspanning

In ons contact met ouderen in Hoogeveen maken wij regelmatig gebruik van het concept ‘Positieve Gezondheid’

Positieve Gezondheid is een andere manier om breder naar gezondheid te kijken. Gezond zijn is méér dan niet-ziek zijn. Denk aan prettig en veilig leven, een zinvolle tijdsbesteding, sociale contacten en zelfredzaamheid.
In de workshop besteden we aandacht aan onze Ontmoetingsgroepen.

Frederike Lunenberg

Frederike Lunenberg

Neem contact op met Frederike Lunenberg

14 + 2 =