Het steunpunt heeft de afgelopen 25 jaar ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van de individuele en groepsgewijze ondersteuning van (zwaarbelaste) mantelzorgers en de coördinatie van vrijwillige respijtzorg. Naast de directe ondersteuning van zwaar- en overbelaste (jonge) mantelzorgers en de organisatie van de vrijwillige inzet, zetten we onze expertise nadrukkelijk in binnen de indirecte mantelzorgondersteuning. Hierbij richten we onze inspanningen op het vergroten van het ondersteunend vermogen van de netwerken om de mantelzorger heen. Zo willen we overbelasting bij mantelzorgers voorkomen en waarborgen dat er voldoende passende ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar is en blijft. We streven naar sterke netwerken met stakeholders op alle leefgebieden zoals zorgverleners, werkgevers, leden sociaal team, opbouwwerkers, buurtgenoten, docenten, familieleden of leden van de sportvereniging.
Ons werkgebied omvat de volgende gemeenten: Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Stein.

Sonja Stevens

Sonja Stevens

Mantelzorgmakelaar, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Limburg

Neem contact op met Sonja Stevens

4 + 4 =