Samenwerking tussen bewonerscollectieven en professionals

Jan Smelik vertelt over de rol van bewonersinitiatieven in het domein welzijn, zorg en wonen. Hij neemt u mee in de ontwikkeling die deze beweging doormaakt en hij laat een paar aansprekende voorbeelden zien, waaronder zijn eigen initiatief Austerlitz Zorgt.

Daan de Bruijn gaat in op de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en professionals die actief in de wijk zijn. Hoe zorg je ervoor dat deze samenwerking succesvol is? Wie heeft welke rol? Wat zijn goede voorwaarden voor samenwerking? Welke gezamenlijke doelen zijn er en hoe bereik je die?

Voorzitter:
Jitske Tiemersma, kwartiermaker kennisinfrastructuur, Nederland Zorgt voor Elkaar

Sprekers:
Jan Smelik, coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar
Daan de Bruijn, adviseur cliënt- en inwonerparticipatie & democratische vernieuwing, Movisie