Samenwerking sociaal en medisch domein; in beweging blijven

Ouderen kunnen langer thuis wonen als we de ondersteuning en zorg beter laten aansluiten op hun behoeften en beleving.
Naast goede zorg op fysiek en mentaal vlak zijn mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten noodzakelijk.
Een goede samenwerking van professionals op het grensvlak van het medisch en sociaal domein helpt ouderen ‘in beweging’ te blijven.
In deze sessie komen drie praktijken aan bod, waarin met ouderen wordt bepaald wat voor hen waardevol is.
In Almere Haven is een onderzoek gaande waar ouderen door een netwerk van professionals gevraagd worden, hoe zij hun wijk ervaren en aan welk aanbod zij behoefte hebben.
In en vanuit het Amsterdams ontmoetingscentrum de Pijp van Combiwel zijn ouderen met dementie actief en van betekenis voor hun omgeving, professionals helpen bij het verbinden.

Op tal van plekken in het land krijgt Welzijn op Recept vorm. Ook sociaalwerkorganisatie Vitis in het Westland voert dit concept uit in samenwerking met huisartsen; ‘wat werkt’ in de samenwerking tussen de domeinen?

Voorzitter:
Hilde van Xanten, expert Thuis in de wijk en Integraal werken, Movisie en lid van het consortium BeterOud

Sprekers:
Joke Bos, coördinator Amsterdams Ontmoeting Centrum De Pijp, Combiwel
Esther Schrijver, onderzoeker Thuis in de wijk, Movisie
Marja van den Berg, teamcoördinator welzijnadvies & ondersteuning, Vitis Welzijn