Samen dementievriendelijk: een dementievriendelijke gemeente… wat brengt het, wat vraagt het?

In deze workshop halen we het net op na 5 jaar Samen dementievriendelijk. Wat waren de ambities bij de start van het programma, welke de concrete resultaten van de ontwikkelde campagnes en trainingen, met wie deden we dat en wat leerden we ervan? En bovenal… wat is de impact van het programma?
In een overzicht van resultaten, (impact)onderzoeken en succesvolle praktijkvoorbeelden laten we zien hoe we stap voor stap tot een dementievriendelijke samenleving komen. En werpen we een blik op de toekomst, want we zijn er nog niet… Zo zijn er nog kansen voor een meer buurtgerichte, sociale benadering.
U wordt van harte uitgenodigd om hier over mee te denken.

Vervolgens gaan we in op de vraag “Een dementievriendelijke gemeente… wat brengt het, wat vraagt het?”
Kwetsbare mensen een betekenisvol leven bieden in een gemeente. Dat wil iedere gemeente voor zijn bewoners… Maar hoe kom je zover? Wie gooit de eerste steen in het water en wat is er nodig om echt tot actie te komen voor mensen met dementie en hun naasten? Ter inspiratie geeft de dementievriendelijke gemeente Molenlanden ons inzicht in hoe zij te werk gingen. Over hun ambities, de te nemen hobbels, een lange adem en de kritische succesfactoren.
In de workshop is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisseling tussen deelnemers.

Voorzitter:
Katherine Ruitinga, projectleider, Samen dementievriendelijk

Spreker:
Menno Keller, beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Molenlanden