RIVM Gezond en vitaal ouder worden-voeding en preventie

Je zou het bijna vergeten, maar het RIVM is veel meer dan het centrum voor infectieziektenbestrijding. Zo vindt er veel kennisontwikkeling plaats over gezond en vitaal ouder worden. Voeding is daarin een belangrijk thema, maar zeker niet het enige. In deze deelsessie gaan Fons van der Lucht en Monique Leijen van het RIVM in op gezond en vitaal ouder worden en het voorkomen van kwetsbaarheid. Ook praktijkvoorbeelden zullen niet ontbreken. In samenspraak met de deelnemers (waaronder bij voorkeur veel ouderen) willen ze komen tot een perspectief op preventie voor deze doelgroep.

Sprekers:
Fons van der Lucht, programcoördinator RIVM
Monique Leijen, coördinerend adviseur, RIVM
Harriët Jager, lector Clinical Malnutrition and Healthy Ageing in het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Hanzehogeschool Groningen
Petra Feenstra, Evean                    
Elvera Overdevest, Hogeschool van Amsterdam           
Esmee Doets ,Wageningen Food & Biobased Research
Nel van Lin, Zorgnetwerk CDA fractie bij Tweede Kamer                         
Geesje Nijhof, Triaspect