De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s.

De raad bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken (waaronder BeterOud).

De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:
• het agenderen van actuele en relevante thema’s vanuit het perspectief van ouderen;
• meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
• het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen;
• het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

Simon Geleijnse

Simon Geleijnse

Neem contact op met Simon Geleijnse

8 + 4 =