Ouderenzorg

Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in Nederland neemt toe. De meeste ouderen zijn vitaal, maar naar de toekomst toe zijn er steeds meer ouderen met één of meerdere chronische aandoeningen. Langer thuis kunnen wonen, vitaliteit, kwaliteit van leven en eenzaamheid spelen bij ouderen een rol. Samenwerking tussen huisarts, thuiszorg, gemeente, welzijn, mantelzorgers, die tezamen een netwerk vormen rondom ouderen, is daarbij van groot belang.

Ouderenzorg is netwerkzorg

Met het groeiend aantal ouderen die zo lang mogelijk op een goede manier thuis willen blijven wonen, is er een grote uitdaging voor professionals in zorg en welzijn. Zij werken steeds vaker vanuit de benadering van positieve gezondheid. Daarbij houden ouderen meer de regie, wordt er gekeken naar eigen kracht in plaats van beperkingen van de oudere en ligt de focus op een betekenisvol leven. Vanuit deze bredere kijk op gezondheid is het bieden van ondersteuning en zorg in netwerkverband essentieel om echt van betekenis te zijn voor de oudere medemens.

Programma’s ouderenzorg

De overheid heeft meerdere programma’s voor ouderen. Het programma Langer Thuis is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Het programma Eén tegen eenzaamheid is ontwikkeld om eenzaamheid eerder te signaleren en te doorbreken. In het programma Preventie in het Zorgstelsel is onder andere aandacht voor een brede implementatie van valpreventieactiviteiten voor ouderen.
Met de domeinoverstijgende landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 wil de overheid richting geven aan de lokale gezondheidsnota’s van gemeenten. In deze nota zijn een drietal ambities rondom Vitaal ouder worden geformuleerd:

  • vitaal blijven
  • voorkomen van vallen
  • leefomgeving die verleidt tot een gezonde leefstijl.

Rol Proscoop

Afhankelijk van de vraag zijn onze adviseurs inzetbaar als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager op lokaal of regionaal niveau in samenwerking met netwerkpartners. Daarnaast faciliteren we inspiratiebijeenkomsten of scholingen. Het ROS-netwerk waar Proscoop deel van uitmaakt, is betrokken bij het Consortium BeterOud.

Onze adviseurs denken met u mee over ouderenzorg in uw regio. Heeft u vragen of wilt u aan de slag met ouderenzorg, neemt u dan contact op met onze adviseur Elisabeth Floor.

Elisabeth Floor

Elisabeth Floor

Neem contact op met Elisabeth Floor

1 + 14 =