Platform31 organiseert kenniscommunities, doet onderzoek, verzamelt best practices en jaagt innovatie aan. We lichten in deze digitale infotheek twee programma’s toe. 

Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk
In het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk belichten Platform31 en het G40-Stedennetwerk twee jaar lang 22 woongebieden. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen?
  • Wat kunt u doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? 

In het innovatieprogramma ontwikkelen we kennis en passen we de kennis toe. Daarbij staan vijf innovatiethema’s centraal:

  • Wonen 2050
  • Woonvarianten senioren
  • Een buurt voor iedereen
  • Inclusieve wijk: voorzieningen
  • Leerlijn innovatief organiseren

Per innovatiethema wordt in een reeks van drie workshops het thema uitgewerkt met kennis – uit wetenschap en praktijk – en analyse op maat voor gebiedscoalities. Meer informatie.

 

Kennisprogramma Woonvarianten voor senioren
Senioren van nu en in de toekomst moeten prettig oud kunnen worden in een passende woonomgeving. Met dit project ondersteunt en inspireert Platform31 initiatiefnemers van woonvormen voor senioren met best practices en kennis. De belangrijkste vraag waarop we antwoorden zoeken is: Wat is nodig om woonvarianten voor senioren van de grond te laten komen? 

We bieden inspirerende voorbeelden (best practices) van woonvormen voor senioren die zijn ontwikkeld of in nog ontwikkeling zijn. We beschrijven en portretteren voorbeelden van de totstandkoming van hun woonzorginitiatief. We ontsluiten en ontwikkelen daarnaast kennis rond bekende barrières om een woonvariant te starten, zoals financiering, het vinden van een locatie en samenwerking met gemeenten. Nieuwe initiatiefnemers van een woonvorm en stakeholders worden zo van die kennis voorzien die nodig is om een woonzorginitiatief tot wasdom te laten komen. Meer informatie.

Wilt u op de hoogte blijven het Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk en Woonvarianten voor senioren? Meldt u dan aan voor de Update Wonen en Zorg van Platform31. Wij brengen u 5 x per jaar op de hoogte van de uitkomsten en ervaringen naar aanleiding van onze studies, experimenten en leerkringen. Met nieuws, interviews, publicaties en een agenda. 

Susan van Klaveren

Susan van Klaveren

Neem contact op met Susan van Klaveren

2 + 7 =