Parade van pitches

ENCOUNTER – De oudere als veranderexpert
Ons lichaam verandert tijdens ons leven. Welke impact heeft dat en wat kunnen andere generaties daarvan leren?
Joost van Wijmen
, social designer, Project ENCOUNTER
Bjorn Keeris
, student Avans Social Work


Startup-app “Are you okay today”

Een simpele, innovatieve en goedkope oplossing, waarbij de kinderen een oogje in het zeil kunnen houden, terwijl de ouderen gewoon hun leven kunnen leiden. Zonder knopjes en zonder dat hun privacy wordt aangetast.
Uitleg over deze nieuwe app.
Han van Doorn, voorzitter Stichting Familieparticipatie


Kleuren van Vroeger

Wekelijkse ateliers voor oudere, nog zelfstandig wonende mensen die een fijne creatieve bezigheid zoeken, ook al hebben ze wellicht te maken hebben met beginnende ouderdomsaandoeningen zoals vergeetachtigheid, eenzaamheid of verminderde mobiliteit.
Maurice Houdijk, programmacoördinator, Kunst Onderwijs Organisatie (KOO)


HogeropHeerlerbaan+
Met het concept virtuele thuiszorg creëren Woningbouwcorporatie Weller en zorgaanbieder MeanderGroep meerwaarde voor bewoners door het werken aan leefpatronen met hulp van technologie, data en coaching. In een pilot wordt een heel scala aan zorgtechnologie ingezet op basis van de behoefte van de bewoner.
Frans Souren, bewoner flat Heerlerbaan, voorzitter huurdersbelangenvereniging
Bram Smeets, innovatieteam, MeanderGroep


De Mantelzorgsimulator

Met de mantelzorg­simulator zetten we mensen aan het denken over hun eigen toekomst rondom (mantel)zorg.
Isabelle Savelkoul, zakelijk leider, de Kwekerij


Coronaspondentie

Briefwisselingen tussen jong en oud tijdens de coronaperiode.
Herman Meinhardt, lid GENERO ouderen-/mantelzorgforum en Raad van Ouderen
Oemar van der Woerd, promovendus Healthcare Governance, ESHPM


Netwerk Samen Voor Goud

Netwerk Samen voor Goud is dé Goudse jongerenbeweging die zich inzet voor Gouwenaren die extra steun en aandacht nodig hebben.
Lieke Groot Koerkamp, stagiaire, Samen Voor Goud
Meneer van Bruggen, deelnemer, Samen voor Goud


Boefjes en Barista’s
Een bakkie geluk voor jong en oud Zorgcentrum in ’s-Hertogenbosch krijgt iedere ochtend kinderen en papa’s en mama’s uit de buurt op de koffie.
Harry Cooijmans, trouwe bezoeker, Boefjes en Barista’s
Carlijn van den Berge, oprichter, Boefjes en Barista’s

Naoberkracht
Twee dorpsbewoners die de functie van dorpsondersteuners uitvoeren en zo het ‘grijze kapitaal’ activeren om meer zelf te gaan doen.
Roos Glastra, actieve dorpsbewoner, Dorpsbelang Witteveen


Generatieclub Feijenoord

“Met deze club geven we samen op leuke en diverse manieren een stukje van de kennis en kunde van de oudste generatie terug aan de wijk!”
Rik Moonen, initiatiefnemer, StadsTrainer
Ineke Boere-de Jong, lid Generatieclub Feijenoord