NGOLT 2023 Sessie 3.12

, ,

Werksessie 3.12

Zaal: Van Lanschot

Maximaal 35 deelnemers

Seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar seksualiteit en intimiteit bij zelfstandig thuiswonende ouderen, veel minder dan in de context van langdurige zorg. Het is onbekend wat voor behoeften en vragen thuiswonende oudere mensen over dit onderwerp hebben. Wel weten we dat sommige ouderen er graag over willen spreken. Reden voor Leyden Academy on Vitality and Ageing om participatief onderzoek te starten met thuiswonende ouderen over hun behoeften op het gebied van seksualiteit en intimiteit.

Het doel van deze sessie is om de bewustwording over het belang van seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd te vergroten en op een creatieve en laagdrempelige manier hierover in gesprek te gaan met oudere mensen en met professionals voor wie dit thema relevant is.

Inleidend presenteren we onze eerste bevindingen, die we recent hebben opgedaan tijdens groepsgesprekken. Op grond van de thema’s die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen, introduceren we een aantal creatieve opdrachten die de deelnemers gaan uitvoeren.

Voorbeelden:
• Breng de schoonheid van de mens op latere leeftijd in beeld door middel van een collage, die je samen met andere deelnemers gaat maken.
• Beschrijf of breng een instrument of spel in beeld dat, volgens jou, mensen op latere leeftijd leuk zouden vinden om te gebruiken, waarbij zowel seksualiteit als technologie/ kunstmatige intelligentie aan de orde komen.

De opdrachten worden in groepen van 6 tot 8 deelnemers uitgevoerd, met daarna een plenaire afsluiting. Daarbij staan we ook stil bij de diverse vormen van expressie die seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd kan hebben.

Voorzitter:
Elena Bendien, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vaardigheden

Gepubliceerd op

02/04/2023