Inspiratiesessie 3.08

Zaal: Dexter 30

Wat willen ouderen met een migratieachtergrond in de gemeente?

Over de aanpak van een vernieuwd activiteitenaanbod.

Bij de veel gemeenten en organisaties is er behoefte om meer zicht te krijgen op de wensen van ouderen met een migratieachtergrond. Vooral als het gaat om het aanbod van activiteiten. Zij vroegen Movisie daarbij te helpen.

Belangrijk uitgangspunt was ouderen zoveel mogelijk te betrekken. Zij weten zelf tenslotte het beste wat zij willen. Daarom werd een verkennend onderzoek uitgevoerd. De volgende vragen stonden centraal:
– Sluit het huidige activiteitenaanbod aan bij de wensen en behoeften van ouderen met een migratieachtergrond?
– Waar moet het aanbod aan voldoen om laagdrempelig en toegankelijk voor deze ouderen te zijn?
– Zijn er aanpassingen of uitbreidingen van het bestaande aanbod gewenst?

Om hier antwoord op te kunnen geven zijn ouderen zelf en sleutelfiguren actief benaderd. Ook werden belangrijke feiten en cijfers verzameld. In deze sessie vertellen Movisie en vertegenwoordigers vanuit de gemeente over de gevolgde aanpak.
Ook delen we de resultaten met daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen, evenals de geleerde lessen.

Een inspirerende sessie over de wijze waarop vernieuwing in activiteitenaanbod voor ouderen met een migratieachtergrond kan plaatsvinden.

Sprekers:
Daphne van Eden, projectmedewerker, Movisie
Els Hofman, senior projectleider, Movisie

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vaardigheden

Gepubliceerd op

05/05/2023