NGOLT 2021 Sessie 3.03

Sessie 3.03 – Zaal 6

Een woonzorgvisie: geen standaard, wel veel keuzes

Tweederde van de gemeenten heeft volgens de Taskforce Wonen en Zorg geen woonzorganalyse uitgevoerd. Zij hebben hierdoor onvoldoende zicht op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning, wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en welk aanbod er eventueel extra nodig is. Deze analyse is nodig om gericht te kunnen sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt de basis voor een woonzorgvisie.

Voor 30 gemeenten organiseert Platform31 een kennis- en leertraject woonzorgvisie voor ondersteuning bij het proces om van analyse tot visie te komen. Gemeenten zoeken samenwerking met woningcorporaties en zorgpartijen om tot een woonzorgvisie te komen. Samen duiden zij de opgave wonen en zorg, bepalen de ambitie en denken na over oplossingsrichtingen.

In deze sessie krijgt u belangrijke aandachtspunten mee voor de inhoud van een woonzorgvisie en het opstellen ervan.

Susan van Klaveren, projectleider wonen en zorg, Platform31

Roosje van Leer, Companen

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vaardigheden

Gepubliceerd op

27/10/2021