NGOLT 2021 Sessie 2.02

Sessie 2.02 – Zaal 8

Ontwerp voor ontmoeten; hoe de gebouwde omgeving uitnodigt tot contact

‘Elk woongebied geschikt en inclusief voor alle inwoners’, dat is het ideaal van de inclusieve wijk. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ontwikkelde in het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk samen met 22 gebiedscoalities de bouwstenen hiervoor. Een van de onderwerpen is de leefomgeving: hoe komen we tot een prettige sociale en fysieke leefomgeving en hoe maak je een buurt voor iedereen? Ianthe Mantingh van Zijdekwartier Architecten ontwikkelde het raamwerk van Ontwerp voor ontmoeten. Dit omvat de buurt, de route van straat naar huis, het woonblok, de drempelzone en de woning. Op al die schaalniveaus kunnen ingrepen in de ruimtelijke omgeving bijdragen aan het thuisgevoel in de woonomgeving. Het begint bij alledaagse ontmoetingen en vluchtig contact, die belangrijk zijn voor de sociale netwerken in buurten, van buren en buurtgenoten die elkaar informeel steunen. Deze netwerken maken dat mensen elkaar helpen en een oogje in het zeil houden. Maar dan moeten mensen wel de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten.

Na een korte uiteenzetting over de bouwstenen van de inclusieve wijk door Annette Duivenvoorden geeft Ianthe Mantingh een inspiratielezing over waar we op moeten letten bij het inrichten van onze buurten en dorpen met onze vergrijsde toekomst in het achterhoofd. De lezing is gebaseerd op de publicatie Ontwerp voor ontmoeten, waarin de betekenis van het ontwerp van gebouwen en woonomgevingen voor de zelfredzaamheid van mensen wordt verkent.

Ianthe Mantingh, architect-directeur, Zijdekwartier architecten

Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vaardigheden

Gepubliceerd op

27/10/2021