NGOLT 2021 Online Sessie 2

Online Sessie 2

Iedereen doet mee binnen jouw club


Omgaan met mensen met dementie

Datum : Nog bekend te maken.

Tijdstip: Nog bekend te maken.

Samen dementievriendelijk

Het programma Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie VWS. Ons doel is om Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom bieden wij trainingen ‘Omgaan met dementie’ voor particulieren, bedrijven, gemeenten, met een speciale focus op jongeren en de buurt. Deze trainingen zijn online, maar ook op locatie.

Nieuwe themabijeenkomst voor verenigingen

In deze workshop bieden we u een sneak preview van ons nieuwe themabijeenkomst voor verenigingen, koren en buurthuizen. Mensen met dementie willen graag blijven meedoen en genieten, ook in hun club. Het doel van het programma is om verenigingen er bewust van te maken dat zij iets kunnen betekenen voor hun leden met dementie.

Aan de hand van filmpjes en oefeningen met behulp van de GOED- methode krijgt u een beeld wat het programma inhoudt en vooral wat het u kan bieden voor de buurt of omgeving waarin u werkzaam bent. Want om te komen tot een dementievriendelijke buurt staat de samenwerking met casemanagers dementie, zorg- en welzijnsprofessionals en getrainde vrijwilligers in de buurt centraal.

Samen dementievriendelijk biedt aan om buren, verenigingen, organisaties en naasten uit de omgeving van mensen met dementie uit de groep cliënten van deze professionals te trainen. Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in gesprek wat er nodig is om te komen tot een dementievriendelijke buurt, en hoe we meer verbinding kunnen leggen. Samen op weg naar een (nog) meer dementievriendelijke samenleving!

Voorzitter:

Katherine Ruitinga, projectleider, Samen dementievriendelijk

Sprekers:

Saskia de Jonge, coördinator Service en Trainingen, Samen dementievriendelijk

Trainer, Samen dementievriendelijk

Vaardigheden

Gepubliceerd op

08/11/2021

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *