Welkom in deze infotheek. U kunt hier informatie krijgen over 3 initiatieven uit Velp:
– De uitrol van de werkwijze van de praktijk ouderengeneeskunde in de stichting MESO
– De tussenvoorziening Ons Raadhuis
– Het Behandelpaspoort

Allereerst de Stichting MESO. Deze heeft als opdracht van het ministerie van VWS om met 3 pilots in het land te starten waar de werkwijze van de praktijk ouderengeneeskunde Bertholet wordt uitgerold en wordt geëvalueerd. Dat wil zeggen diagnostiek en behandeling dichtbij de patiënt, bij huisarts en het eigen netwerk. Het team dat dit verzorgt bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundige en secretariaat. De oudere patient die door de huisarts worden verwezen, hoeft niet meer naar het ziekenhuis voor onderzoek/behandeling en kan door onze ondersteuning langer blijven wonen op de plek van hun keuze, vaak is dat thuis. Al 10 jaar draait de praktijk ouderengeneeskunde tot grote tevredenheid van onze patienten en collega’s. We kijken er naar uit om onze praktijk ook op andere plekken te gaan opzetten!

Daarnaast merkten medewerkers van de praktijk ouderengeneeskunde in de loop van de jaren dat het voor oudere mensen die last hadden gekregen van beperkingen en thuis bleven wonen, vaak heel moeilijk was om in contact en actief te blijven. Daarom is 3 jaar geleden in Velp de tussenvoorziening ‘Ons Raadhuis’ opgezet. Een plek waar iedereen welkom is, waar mensen kunnen komen en gaan om elkaar te ontmoeten en leuke dingen te doen. Het streven bij de oprichting was 25 mensen per week te ontvangen. Inmiddels komen er wekelijks gemiddeld 365 enthousiaste oudere mensen!
Tot slot misten we in de praktijk een handvat om behandelwensen van onze patienten mee te bespreken en op te schrijven. In de loop van de jaren is daarom het ‘Behandelpaspoort’ ontwikkeld; een boekje waarmee mensen (van alle leeftijden) kunnen praten/schrijven over wat belangrijk voor hen is ten aanzien van hun behandelwensen. Het ministerie van VWS verstrekte 45.000 gratis exemplaren aan zeer enthousiaste collega’s. Het streven is om eind november 5 nieuwe versies het daglicht te laten zien: een versie voor slechtzienden, een ‘makkelijk lezen’-versie, een Marokkaanse, een Turkse en een Engelse versie.

Ester Bertholet

Ester Bertholet

Neem contact op met Ester Bertholet

1 + 2 =