Voor mantelzorgers draait een groot deel van het leven om zorgen voor een ander. Dat is een mooie, maar soms ook zware taak. Bij logeerzorg wordt de zorg van de mantelzorger, in goed overleg, tijdelijk overgenomen.

Voor mantelzorgers draait een groot deel van het leven om zorgen voor een ander. Dat is een mooie, maar soms ook zware taak. Bij logeerzorg wordt de zorg van de mantelzorger, in goed overleg, tijdelijk overgenomen.

In 2019 is in 10 gemeenten een pilot logeerzorg gestart met financiële ondersteuning van VWS. Uit de pilots komt het zelfde beeld naar voren: gebruikers van logeerzorg zijn op hoge leeftijd, mantelzorgers dragen al jaren dagelijks zorg voor hun naaste, zijn zwaar (over)belast en vragen pas om hulp als het water aan de lippen staat.

De pilots laten zien dat er behoefte is aan logeerzorg en dat het mantelzorgers helpt om op de been te blijven. Logeerzorg draagt bij aan het langer verantwoord thuis wonen, het voorkomt overbelasting bij mantelzorgers en stelt de vraag naar langdurige zorg uit. 

Mariëlle Hornstra

Mariëlle Hornstra

Neem contact op met Mariëlle Hornstra

4 + 6 =