Logeer- en respijtzorg

Even op adem kunnen komen is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Respijtzorg biedt daarvoor de mogelijkheid. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De huidige wijze van toegang, organisatie en financiering ervan leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. Binnen pilots gingen in 2019 tien gemeenten aan de slag om samen met partners in de gemeente logeerzorg te verbeteren.

De pilots hebben een jaar lang intensief gewerkt aan het toeleiden, opzetten of intensiveren van logeerzorg. U krijgt van hen inzicht in de operationele vraagstukken en oplossingen. Een selectie van de pilots zal u meenemen in de praktijkbevindingen. Daarnaast heeft het onderzoek van Movisie inzichten opgeleverd over samenwerking en de werking binnen het stelsel. De workshop biedt inzichten voor medewerkers op operationeel, beleidsmatig én bestuurlijk niveau van zowel zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, etc.

Voorzitter:
Joost de Haan, adviseur informele zorg, Movisie

Sprekers:
Annemieke van Veen, projectleider, logeerzorg regio Zuidoost Utrecht
Mariëlle Hornstra, projectleider, logeerzorg Hoeksche Waard
Daniela Niderost, projectleider, logeerzorg Helmond
Willemijn Looman, projectleider, pilot logeerzorg Capelle aan den IJssel