Vrijwillige inzet heeft zin en geeft zin

Ouderen en hun perspectief vormen het hart van het programma Samen Ouder Worden: een verkenningstocht die leidt tot inspirerende voorbeelden door het hele land. In het programma ligt het vertrekpunt bij het ophalen van verhalen bij ouderen. En door ze te delen ontstaan er nieuwe verbindingen, ontdekken ouderen talenten bij zichzelf, onderzoeken ze nieuwe mogelijkheden en worden ze zichzelf en hun omgeving (meer) bewust. In deze bijeenkomst delen we graag meer de methodische aanpak in het programma.
In Nederland wordt een enorm veel onvervangbaar werk door vrijwilligers gedaan. Dat is van grote waarde voor de samenleving, maar ook voor al die mensen die hun betrokkenheid omzetten in vrijwillige inzet.
In het programma Samen Ouder Worden bouwen we op 35 plekken in Nederland aan samenwerkingsverbanden die betrokken inwoners uitnodigen om zich vrijwillig in te zetten. Hiermee krijgen we samen dingen voor elkaar, voor en door ouderen. We verbinden mensen en organisaties en bieden mensen kansen om op een zinnige manier zin aan het leven te geven. Tijdens deze bijeenkomst delen we het verhaal van oudere vrijwilligers uit Assen en delen wij onze ervaringen en kennis over de aanpak om samen met ouderen voor meer maatschappelijke verbinding in de gemeenschap te worden.

Want vrijwillige inzet heeft zin en geeft zin.

 Voorzitter:
Yvonne Snelders, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV/ Programma Samen Ouder Worden

Sprekers:
Monique Bodegom, programmamedewerker Samen Ouder Worden, Assen
David Wijnperle, programmacoach Samen Ouder Worden