Hoe geven we ouderen echt een stem?

Hoe zorgen we dat ouderen een volwaardige stem krijgen in beleid, onderzoek en zorg? Veel beleidsmakers en onderzoekers willen ouderen graag betrekken, maar komen in de praktijk niet veel verder dan een interview of een gesprek met een panel. Terwijl echte participatie betekent dat je de doelgroep van begin tot eind betrekt en daarbij bereid bent je eigen plannen en aannames los te laten en zo de stem van ouderen echt serieus te nemen. In deze sessie kijken we wat de wetenschap ons leert over participatie, van goede intenties naar geslaagde voorbeelden. En we kijken naar de praktijk, o.a. door in gesprek te gaan met de Raad van Ouderen en met senioren die als ervaringsdeskundige bij beleid of onderzoek zijn betrokken.

Voorzitter:
Tineke Abma, directeur Leyden Academy en Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC

Sprekers:
Marilyn Haimé, lid Raad van Ouderen
Senioren die als ervaringsdeskundige bij beleid of onderzoek zijn betrokken
Anneke Huppertz, de Beyart Maastricht
Gait Welling, de Beyart Maastricht