Langer thuis met dementie, wat dan?

Dementiezorg voor Elkaar is een programma dat de kwaliteit wil verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. In het programma werken Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans samen en het wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

In de afgelopen 4 jaar heeft het programma heel veel activiteiten uitgevoerd. De Zorgstandaard Dementie is herzien, gegevens over dementiezorg zijn beschikbaar gekomen in een register, adviseurs hebben netwerken en professionals ondersteund en er is veel kennis verzameld en verspreid.

In deze sessie vertalen we de inzichten en ervaringen van het programma naar de hamvraag: wat is nu écht nodig om mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers beter te ondersteunen? We bekijken met elkaar het traject dat iemand met dementie doorloopt en bespreken met (ervarings)deskundigen wat dat voor de thuissituatie zou moeten betekenen. Uiteraard is de inbreng van het publiek hierbij zeer welkom!

Voorzitter:
Karlijn Kwint, programmaleider, Dementiezorg voor Elkaar
Saskia Danen, Dementie Academie
Jennie Bouma, casemanager dementie, Icare              
Marianne van Wijngaarden, mantelzorger
Lex van Wijngaarden