Laat van je horen: maar hoe dan? Een workshop voor zorgprofessionals en beleidsmensen.

Verzorgenden laten heus wel van zich horen als het om de cliënt gaat. Maar als het om het organiseren van het werk gaat, hoor je ze vaak niet. Dat wil zeggen: ze vinden hier heus wel wat van, maar uiten dat in de koffiekamer, in de gang of op de parkeerplaats en niet in de vergaderkamers van verpleeghuizen of thuiszorgorganisaties. Dat is jammer, want ze hebben veel te melden. En wil er iets veranderen in hun werk, dan is het handig als ze mee kunnen denken en invloed hebben op wat er beslist wordt.

Wij hebben onderzocht hoe het komt dat verzorgenden niet zo vaak gehoord worden en/of van zich laten horen. Op basis hiervan hebben we ideeën en voorbeelden van hoe dat anders kan. Dat ‘anders’ is niet alleen iets van verzorgenden, maar ook van andere collega’s in de zorg, zoals verpleegkundigen en behandelaren. Maar managers en bestuurders moeten hier vooral ook wat mee. Het is helemaal mooi als ze hier samen mee aan de slag gaan!

Dat kan in onze workshop. We gaan in op de vraag waarom verzorgenden bij organisatievraagstukken vaak niet zo goed in beeld zijn, we hebben praktijkvoorbeelden van hoe het anders kan en we geven vanuit kennis over vergelijkbare groepen medewerkers een aantal handvatten hoe het anders kan. Het gaat dan niet over formele overlegorganen als de Ondernemingsraad of Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraden, maar om invloed op de dagelijkse dingen, die het verschil maken of verzorgenden hun werk op een goede manier kunnen doen of niet, tevreden zijn, erkenning ervaren en voor het vak behouden blijven.

We nodigen in deze workshop iedereen uit om mee te denken en werken aan een omgeving waarin verzorgenden echt gezien en gehoord worden.

Voorzitter:
Henk Nies, hoogleraar organisatie en beleid, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije Universiteit van Amsterdam en directeur strategie en ontwikkeling, Vilans

Sprekers:
Bianca Beersma, hoogleraar Instituties en Identiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam
Karin Kee, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam
Marieke van Wieringen, onderzoeker, VU Amsterdam
Marco Wisse, directeur, Vivium Zorggroep 
Dorien Rahman-Spies, verzorgende, Noorderbreedte