Steeds meer ouderen krijgen te maken met slechtziendheid door een oogaandoening bvb. Macula Degeneratie.

Visio is een landelijk expertisecentrum met veel kennis over de gevolgen van een visuele beperking in het dagelijkse leven van mensen. Wij helpen slechtziende en blinde mensen van alle leeftijden, al dan niet met een bijkomende beperking , met praktische adviezen en individuele begeleiding op maat. Ook hebben we veel aandacht voor begeleiding bij acceptatie en verliesverwerking van het leven met slecht zicht. Daarnaast geeft Visio advies over goed gebruik van licht , contrast en kleur zodat ook de woonomgeving van de slechtziende client optimaal aangepast wordt. We kijken in onze dienstverlening vooral naar wat wel kan om mensen met een visuele beperking zoveel mogelijk te ondersteunen in hun wens om een zelfstandig leven te leiden. Verder kunnen ook professionals bij ons terecht met vragen over signalering en bejegening van bewoners en clienten waarbij er sprake is van (een vermoeden van) slecht zicht.

Hilde Vorderman

Hilde Vorderman

Neem contact op met Hilde Vorderman

12 + 10 =