Ontwerpbureau Morgenmakers stelt dat de eerste weken na de verhuizing naar een verpleegtehuis vaak cruciaal zijn voor het welbevinden van ouderen met dementie.

In die weken verliest een nieuwe bewoner een groot stuk eigenheid en zelfregie. Centraal in hun ontwerpend onderzoek staat de vraag welke strategieën of producten kunnen worden ingezet om het verlies van eigenheid en zelfregie in deze overgangsperiode te beperken, en hoe zorgtechnologie hier mogelijk een rol in kan spelen. Het team werkte in de uitvoering van het onderzoek samen met de zorgorganisatie Oktober, Smith advies&consultancy en Rens Brankaert van de TU Eindhoven.

Morgenmakers zet in de uitvoering van het ontwerpend onderzoek diverse ontwerpmethodieken in. Zo kruipt één van de ontwerpers uit het team bij de start van het traject in de huid van de doelgroep door zich een week te laten opnemen in een verpleeghuis. De opname biedt een kans mee te draaien in het dagritme van het verpleeghuis en de eerste dagen van de overgangsfase zelf te beleven. Daarnaast zijn in co-creatie met (overige) bewoners en hun naasten interventies ontwikkeld, gericht op behoud van meer eigenheid en zelfregie bij de bewoners.

Partners
* Morgenmakers
* Zorgorganisatie Oktober
* Smith advies & consultancy
* Rens Brankaert (TU Eindhoven) 

Interessant voor u

 

Meer informatie

Chantal Verhoeven

Chantal Verhoeven

Stafmedewerker, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Neem contact op met Chantal Verhoeven

7 + 6 =