Hoe staat het in Nederland met de lokale en regionale samenwerking op het gebied van de ouderenzorg?

Om lokaal het verschil te kunnen maken voor ouderen werken ook partijen op regionaal niveau samen. Met name zorgorganisaties kennen vaak de schaalgrootte van een regio en kunnen daar thema’s oppakken die bovenlokaal geregeld moeten worden. Denk aan multidisciplinaire overlegtafels of een centraal coördinatiepunt voor tijdelijk verblijf en nachtzorg. Dit draagt er toe bij dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In deze deelsessie komen twee bestuurders aan het woord. Zij vertellen, elk vanuit hun eigen perspectief, hun ervaring in het regionale netwerk ‘GezondVeluwe’.

Bureau Raedelijn en het RIVM inventariseerden in opdracht van het ministerie van VWS de lokale en regionale ouderenzorgnetwerken in Nederland. Zij geven een inkijkje in de netwerken, de spreiding, de aangesloten partners, het type netwerk, de kracht en de ontwikkelpunten.

Deze sessie is interessant voor bestuurders, beleidsmakers (van zorg- en ondersteuningsorganisaties, gemeenten en verzekeraars) netwerkcoördinatoren en kwartiermakers die zich bezig (willen) houden met regionale netwerksamenwerking.

Voorzitter:
Denise Seelen, Raedelijn en Netwerkbureau Langer Thuis

Sprekers:
Simone de Bruin, RIVM
Gert Jan van Noort, wethouder Harderwijk
Arend Jan Poelarends, lid Raad van Bestuur, ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
David van Kerkhof, adviseur, Netwerkbureau Langer Thuis / Raedelijn
Els Bremer, Adviseur, Raedelijn
Marian Kesler, adviseur, netwerkbureau Langer Thuis/Raedelijn
Lidwine Luijkx, adviseur, Netwerkbureau Langer Thuis/ Raedelijn