De overgang van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving heeft een aanzienlijke sociale impact op ouderen; wanneer een thuiswonende oudere behoefte heeft aan ondersteuning wordt er eerst gekeken naar het eigen sociale netwerk waarbij hulp ‘zo dichtbij’ mogelijk wordt georganiseerd. Buurten, wijken en dorpen bezitten verschillende hulpbronnen die ouderen kunnen inzetten om langer thuiswonen beter mogelijk te maken. Deze hulpbronnen kunnen onder andere toegankelijk worden gemaakt via online dorpsplatformen, zoals Grubbenvorst-Online (GO). GO is het initiatief van een actieve groep burgers die via het platform zowel ouderen als kwetsbare inwoners van Grubbenvorst willen helpen om sociaal te participeren op lokaal niveau. Dorpsbewoners, zo ook thuiswonende ouderen, kunnen via GO verschillende applicaties raadplegen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: het ‘prikbord’, een tool voor de uitwisseling van informele hulp en een lokale agenda waar informatie te vinden is over evenementen en activiteiten (zoals een koffie-uurtje of wandelgroep).

Interessant voor u

 

Cees Cligge

Cees Cligge

Voorzitter, Grubbenvorst-Online