GezondVeluwe: 5 jaar later

In het Netwerk Gezond Veluwe werken sinds 2015 aanbieders in zorg en welzijn, patiënt- en cliëntorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars samen voor de beste zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning voor onze inwoners. We doen dat op verschillende thema’s, waaronder ouderen. We richten ons op het verbeteren van de samenwerking tussen de professionals en het beter aansluiten bij de behoeften van ouderen. Al sinds de start is informatiemanagement een integraal onderdeel van wat we doen. Met informatiemanagement bekijken we in hoeverre we onze doelstellingen bereiken. Voor meer informatie: zie www.gezondveluwe.nl

Interessant voor u

 

Neem contact op met GezondVeluwe

9 + 8 =