Het GET-lab is een innovatie hub op Avans Hogeschool van waaruit onderwijs en werkveld multidisciplinair samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen binnen zorg en welzijn technologie waardevol in kan zetten.
We geven onderwijs en organiseren sessies waarin we alle kanten van de technologie belichten en aanzetten tot een positief-kritische houding t.a.v. technologie. Het gaat over de zin en onzin van technologie, de ethische dilemma’s, veiligheid en privacy en de kosten van de technologie (investering-besparing). Daarnaast bespreken we waar je aan moet denken bij het inzetten van technologie: wie er bij betrokken (moeten) zijn, wat belemmerende en bevorderende factoren zijn en hoe je als professional in dit proces een rol kan spelen.
Met deze kennis en door de gebruiker centraal te zetten, de hulpvraag helder te krijgen en de stakeholders te betrekken zetten we samen met studenten op zinvolle wijze technologie in.
Meer informatie

 

Miriam Reelick

Miriam Reelick

Neem contact op met Miriam Reelick

13 + 4 =