In het project Coronaspondentie van GENERO gaan jong en oud ‘coronaproof’ met elkaar in gesprek. Wat beleven jongeren en ouderen in deze tijd? Wat houdt hen bezig? Wat beangstigt hen? En wat geeft hen zin? Eerlijke briefwisselingen tussen jong en oud over het hoofd én hart.

Op de website van GENERO kunt u een aantal van deze prachtige briefwisselingen meelezen. 

In GENERO werken organisaties uit Zuidwest-Nederland samen om zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. We helpen bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren. We ontwikkelen verbeterinitiatieven, delen kennis over effectieve ouderenzorg en ondersteunen de implementatie ervan. Ook realiseren we ontmoetingen tussen allerlei partijen in de ouderenzorg. Dit alles altijd met en voor ouderen. Ons Ouderen- en Mantelzorgforum is niet voor niets een belangrijke denktank.

Hanna van Dijk

Hanna van Dijk

Neem contact op met Hanna van Dijk

12 + 10 =