Een sterke sociale basis voor ouderen, wat betekent dat en hoe bevorder je dat?

Langer thuis wonen van ouderen vraagt om een sterke sociale basis. Maar wat is dat precies? En hoe bevorder je dat? Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein (sociaal werkers van het jaar 2014 en 2018) voerden een actie-onderzoek uit  in opdracht van het programma ‘Langer thuis’ om daar zicht op te krijgen (https://www.programmalangerthuis.nl/praktijkvoorbeelden/sociale-basis). Zij vertaalden de beleidsterm sociale basis naar de praktijk: “Wie en wat hebben mensen nodig om gezond oud te worden in hun eigen wijk of dorp?” En hoe ondersteun je dat?
Het beantwoorden van deze vragen vraagt om lokale leerprocessen. Sociale basis is zeker geen ‘one size fits all’. Wat nodig is, is net zo divers als ouderen zelf (van actieve vrijwilliger tot zorgwekkende zorgmijder) en de plekken waar zij wonen (van de binnenstad van grote steden tot plattelandsgemeenten).
In de workshop krijg je daarom handvatten aangereikt om aan de slag te gaan in je eigen werkgebied. Een sterke sociale basis vraagt in ieder geval om goede samenwerking tussen zorg en welzijn, tussen professionals en vrijwilligers(initiatieven) en tussen beleid en praktijk.
Het concept positieve gezondheid en de ‘typologie van ouderen’ komen in de workshop aan bod als instrumenten om over de domeinen heen met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken. Ook kom je te weten hoe je een omgevingsanalyse kan benutten om systeemwereld (beleid) en leefwereld (verhalen van professionals en ouderen) op een vruchtbare manier aan elkaar te verbinden.

Voorzitter:
Jenny Zwijnenburg, sociaal werker, projectleider, (actie)onderzoeker