Wij vertellen en verbeelden verhalen over grote en kleine maatschappelijke vraagstukken. We maken gevoelige thema’s bespreekbaar door mensen te raken en te verwonderen. Dat doen we met theater, dans, muziek of door het creëren van een bijzondere beleving.

Isabelle Savelkoul

Isabelle Savelkoul

Neem contact op met Isabelle Savelkoul

15 + 2 =