De inclusieve wijk

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Hoe breng je samenhang aan in voorzieningen in de wijk, zodat ouderen in hun eigen wijk oud kunnen worden?
Tweeëntwintig gebiedscoalities, van Heerlen tot Wormerveer maakten een ontwikkeltocht naar de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. De basisgedachte is een zorgzame wijk, waar samenwerking en afstemming nodig is van professionele partijen.
Deze tocht leverde voorbeelden en aanpakken op om tot de gewenste ‘uitrusting’ van deze wijk te komen, zet partijen aan tot investeren en leverde tools en instrumenten voor borging. 

Twee gebiedscoalities geven een inkijkje in hun lopende proces: Gebiedscoalitie Heerlerbaan vertelt over hun pilot met domotica, digitale welzijn diensten en een persoonlijk aanspreekpunt.
Vertrekpunt is de vraag wat heb je als bewoner nodig om langer thuis te blijven wonen.
Katrien Overal, gemeente Gouda gaat in hoe zij als gebiedscoalitie van de nieuwbouwwijk Westergouwe een inclusieve wijk maken.

Reflectie door Guido de Ruiter en inbreng vanuit het kader van gebiedsgerichte aanpakken zoals in Heusden of Rotterdam. 

Het gesprek over de inclusieve wijk staat onder leiding van Annette Duivenvoorden

Voorzitter:
Annette Duivenvoorden, projectleider Langer thuis in de inclusieve wijk, Platform31

Sprekers:
Paul Leufkens, marketingconsultant, corporatie Weller, gebiedscoalitie Heerlerbaan
Katrien Overal, senior beleidsadviseur, gebiedscoalitie Westergouwe, Gouda
Guido de Ruiter, adviseur en procesmanager, Wonen-Welzijn-Zorg, lid van het OWZ
Patrick Hermanns, innovatiemanager, Meandergroep Zuid-Limburg
Bram Smeets, Meandergroep Zuid-Limburg

Interessant voor u