Co-creëren in diversiteit

Wat betekent voor ouderen ‘zo lang mogelijk thuis in een vertrouwde omgeving’? Dat is vaak mede afhankelijk van iemands culturele achtergrond en bij migrantenouderen vraagt dat speciale aandacht. Mensen zijn verschillend. Dat zit vaak in ongrijpbare dingen, dingen die je pas ziet als je de verbinding opzoekt tussen mensen en daar voor open staat.

Het is gebleken dat het heel belangrijk is om meer kennis van elkaar te hebben om elkaar te begrijpen. Er zijn naast de verschillen immers ook veel raakvlakken. De kunst is om verbinding te zoeken tussen herkenning van raakvlakken en erkennen van verschillen met betrekking tot diversiteit in de breedste zin van het woord.

In veel organisaties in zorg en welzijn werken professionals en vrijwilligers met een heel diverse groep ouderen. Hoe ga je daarmee om? Hoe werk je samen met zo’n divers samengestelde groep waar de wensen misschien erg uiteen liggen? En wat betekent het voor ouderen zelf hier goed mee om te gaan? En hoe kunnen ouderen zelf bijdragen aan zorg en welzijn dat het beste bij hen past?

In deze sessie laten we drie inspirerende praktijkvoorbeelden zien waar wordt samengewerkt met professionals en vrijwilligers in verschillende organisaties en met de ouderen zelf. Wat gaat er goed en wat zijn de uitdagingen?

Voorzitter: 
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & Welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Sprekers:
Debby Tohata, zorgmanager Interzorg, locatie De Slingeborgh in Assen
Gul Dolap-Yavuz, directeur, Stichting Beytna in Amersfoort
Saadia Daouairi, projectleider Sociaal Vitaal in Kleur in Rotterdam en projectmanager, Dona Daria Rotterdam