Doel van het project is bewustwording van het belang van het maken van keuzes met betrekking tot het behoud van veilige mobiliteit. Hiervoor is het nodig om je bewust te zijn van belangrijke momenten en de bijbehorende keuzes die je kunt maken ten aanzien van mobiliteit en de passende alternatieven.

Het project maakt inzichtelijk wat belangrijke kantelmomenten of situaties zijn waarin een wijziging in mobiliteit op kan treden, door:
• Het in kaart brengen van (kantel)momenten waarop ouderen en hun omgeving (dus ook professionals) specifieke informatie over mobiliteit nodig hebben.
• Het in kaart brengen van de (informatie)wensen en behoeften van ouderen op deze specifieke momenten in hun leven.
• Het stimuleren van bewustwording van ouderen om zich voor te bereiden op het ouder en minder mobiel worden.

Door middel van deze thematafel willen we in gesprek met ouderen en professionals om bij hen informatie op te halen over bovengenoemde punten. Deze informatie wordt gebruikt bij het opstellen van een topiclijst die dient voor het ontwerpen van een levenslijn ( of andere methodiek).

Interessant voor u

 

Franca van Rosmalen

Franca van Rosmalen

Neem contact op met Franca van Rosmalen

10 + 8 =