Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat?

We willen allemaal aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Maar echt vraaggericht werken blijkt in de praktijk nog best een uitdaging.
In deze workshop gaan we in gesprek met een oudere en met een huisarts. Zij zitten samen in een kernteam in Eindhoven en houden zich bezig met een project gericht op langer thuis wonen in de wijk de Schrijversbuurt. Hoe pakken zij dat aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Kenniscentrum Movisie geeft je praktische handvatten over hoe je ouderen goed kunt betrekken. Ondersteund door praktijkvoorbeelden Prettig Oud in de buurt en een project over migrantenouderen. Zij vertellen over de factsheet over het betrekken van migrantenouderen bij projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis.

Voorzitter:
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Sandra Snoeren, huisarts, Medisch Centrum Hoog Bergen en kernteamlid De Schrijversbuurt
Nelly van Maar, lid kernteam De Schrijversbuurt, ambassadeur van de wijk
Els Hofman, senior projectleider sociaal domein
Lucia Thielman, onderzoeker, Leyden Academy
Leonieke Schouwenburg, adviseur ontwikkeling en inclusie